DÜNYA EKMEK PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Bir çok kültürde kutsal olarak kabul edilen, özellikle az gelişmiş ülkelerde temel besin kaynağı olan ekmek, dünya çapında severek tüketilen bir gıda olma özelliğini asırlardır koruyor. Tüketimi her geçen gün artan ekmeğe ait golbal pazarın, 2024 yılına kadar 573,5 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Ekmek tüm dünyada insanların en temel besin kaynağıdır. Besleyici ve doyurucu olması, ucuz olması ve kolay temin edilebilmesi gibi etkenler, ekmeğin özellikle gelişmekte olan ülkelerde karbonhidrat ve protein kaynağı olarak insan beslenmesinde çok önemli bir yere sahip olmasına neden olmuştur. Tüm toplumlarda temel besin kaynaklarının başında tahıl ve tahıl ürünleri yer almaktadır. Ekmek de en önemli tahıl ürünü olarak toplam gıda tüketimindeki payı ile önemini korumaktadır. Ekmek, geleneksel olarak beslenme alışkanlığımızda aldığı payın yüksekliği kadar farklılaştırılmış ürünlerin artması, ihtiyaç fazlası satın alma ve israfa konu olması açısından da dikkat çekici bir üründür. EKMEĞE İLGİ ARTIYOR Son yıllarda tüketicilerin sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesi, ekmek sanayinde de çeşitliliğin hızlı bir büyüme trendine girmesine yol açmıştır. Günümüzde tüketiciler besin değeri düşük ekmek çeşitleri yerine doğal ve katkısız, besin değeri yüksek ürünleri tüketmeye özen göstermektedir. Ekmek sektöründe her geçen gün artan çeşitlilik ve ürün talebi doğrultusunda, hem dünyada hem Türkiye’de ekmek sektörü alışılagelmiş tercihlerin dışındaki çeşitlerin üretimine yönelmiş, bu da tüketicinin ekmeğe olan ilgisini arttırmıştır. Türkiye kişi başı 150 kilo ekmek tüketimiyle dünyada en yakın rakibine neredeyse iki katı fark atıyor. Türkiye’yi 90 kilo ile Almanya, 80 kilo ile Rusya izliyor. Peşinden ABD, Fransa ve İtalya gibi Akdeniz ülkeleri geliyor. AVRUPA’DA EKMEK Genelde,”Avrupa’da ekmek pek sevilmez ve Avrupalılar’ın çoğu ekmek tüketmez” gibi bir algı olsa da, ülkemizde olduğu gibi, ekmek tüketimi Avrupa ülkelerinde de sağlıklı ve dengeli beslenmede vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme iyi yaşamın temelini oluşturuyor. Son yıllarda Avrupa’da ekmek tüketimindeki azalmanın en önemli nedeni yemek ve yaşama alışkanlıkların değişmesinden kaynaklanıyor. Buna rağmen ekmek, sağlıklı yeni yaşam biçimleri içinde ayrılmaz bir parça olmaya devam edecektir. Kültürel açıdan bakıldığında ekmek, Avrupa’da güçlü bir ekonomik sektörü temsil eder. Avrupa Fırıncılık sektörü, 190 binin üzerinde KOBİ’den ve 2 bin 200 büyük şirketten oluşuyor. Avrupa Birliği’nde 2 milyondan fazla kişi bu sektörde istihdam ediliyor. Az miktarda da olsa ekmek tüketiminin azaldığı çoğu Avrupa ülkesinde geleneksel ekmek ve hamur işlerine, ayrıca butik fırıncılık ürünlerine olan ilgi devam etmekte. DÜNYADA EKMEK PAZARI Dünya genelinde ekmek ve fırıncılık ürünleri pazarının yapısı ülkeden ülkeye ciddi değişim göstermektedir. Çeşitli işlerin kaynağı olan ekmek üretimi, toplumların her yerinde görülebilecek bir değer yaratma zincirinin altını çiziyor. 2015 yılında ABD’de ekmek ve unlu mamullerin perakende satışı; yaklaşık 27.46 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. O yıl, ABD ekmek satışlarının büyük kısmını sıcak fırın ekmekleri oluşturdu, sonraki yıllarda paketli ekmekler ve sandwiç ekmeklerine yönelik ilginin arttığı görüldü. ABD’de ekmek pazarının 2025 yılına kadar 135 milyon tona ulaşması beklenmekte. 2016 yılı verilerine göre, bazı ülkelerin yıllık ekmek tüketimi şöyle; ABD (14,7 milyon ton), Çin (9,3 milyon ton), Rusya (8,7 milyon ton), İngiltere (6,2 milyon ton), Almanya (5,2 milyon ton) Mısır (4.6 milyon ton) ve İtalya (3.9 milyon ton). Bu ülklere birlikte küresel tüketimin yaklaşık yüzde 41’ini oluşturuyor. PAZAR BÜYÜYECEK Birleşmiş Milletler verilerine göre, unlu mamuller sektörünün dünya pazarındaki hareketi incelendiğinde hem ihracat hem de ithalat hacmindeki pozitif büyümenin sürdüğü görülüyor. Ekmek ve unlu mamullerin değer bakımından ihracatında bir artış olduğu görülmekte. Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinin, yaptıkları araştırmalardan elde ettikleri veriler ışığındaki öngörülerine göre; küresel unlu mamuller pazarında 2019-2027 arasında yüzde 6’ya yakın bir artış yaşanacak. Bu artışın kaynağı da; fırıncılık ürünlerinin raf ömrünün artması, tüketici yaşam tarzındaki değişimden kaynaklı olarak sağlıklı ve elverişli gıda ürünlerine yönelik talebin artması olacak. Dünyada unlu mamuller ve süt ürünleri, küresel ambalajlı gıdalar, perakende satış değerinin yüzde 40’ından fazlasını oluşturmaktadır. Özellikle ABD ve Avrupa’da olmak üzere süregelen küresel ekonomik belirsizliğe karşın, küresel ekmek perakende satışlarında artış gözleneceği öngörülmektedir. Belirtilen yıllar arasında (2019-2027) en hızlı büyümeyi Asya-Pasifik pazarının göstereceği tahmin edilmektedir. Unlu Mamuller için küresel pazarın, sağlıklı, organik ve tüm doğal unlu mamullerin popülaritesinin artması ve ekmek ve bisküvi tüketiminin çoğalması gibi nedenlerle 2024 yılına kadar 573,5 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir.